• Thời gian đăng: 10:31:36 AM 22/05/2021
  • 0 bình luận

Quy định thư viện VietChem

1. MỤC ĐÍCH

- Quy định hoạt động thư viện sách tại VIETCHEM;

- Nhằm xây dựng và phát triển văn hóa đọc và tự học của CBNV tại VIETCHEM - Phát triển kỹ năng tìm kiếm, khai thác và sử dụng thông tin, mở rộng tri thức cho CBNV

- Tăng cường việc học hỏi, chia sẻ kiến thức chuyên môn, kinh tế, văn hóa, xã hội của CBNV. 

2. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

- Phạm vi áp dụng: Áp dụng đối với các đơn vị thuộc hệ thống VIETCHEM.

- Đối tượng áp dụng: Áp dụng cho toàn thể CBNV VIETCHEM. 

3. NỘI DUNG:

3.1. Hình thức thư viện sách:

- Đặt tủ sách tại văn phòng Tổng Công ty và các Công ty thành viên.

- Lưu trữ sách online tại server của Tổng Công ty.

3.2. Các hình thức bổ sung nguồn lực thông tin:

- Mua mới: Theo quy định và đề xuất được phê duyệt. 

- Mua từ CBNV: Thư viện chọn lọc, mua lại sách từ CBNV với mức giá bằng 30% giá bìa. 

- Cho, biếu, tặng: Thư viện tiếp nhận sách và các tài liệu biếu tặng, giới thiệu sách hay từ các đơn vị, cá nhân trong và ngoài VIETCHEM. 

3.3. Các thể loại sách được mua bán, trao đổi, biếu tặng, lưu trữ tại thư viện: 

- Chính trị - pháp luật; 

- Khoa học công nghệ - Kinh tế; 

- Văn học nghệ thuật; 

- Văn hóa xã hội - Lịch sử; 

- Sách chuyên ngành; 

- Tâm lý; 

- Sách về kỹ năng sống;

3.4. Quy định sử dụng:

- Tất cả CBNV đọc tối thiểu 1 cuốn sách/ tháng. Có thể là sách offline hoặc online. Đọc xong làm bài thu hoạch nộp về Ban/phòng HCNS trước ngày 30 của tháng đó; bài thu hoạch là căn cứ chấm điểm KPIs tháng. Lưu ý bài thu hoạch được thực hiện nghiêm túc, tránh làm qua loa, đối phó. Bài thu hoạch được thực hiện theo Biểu mẫu HCNS-QĐ03-BM02 kèm theo 

- Nếu đọc sách tại tủ sách offline của công ty: CBNV đăng ký qua phòng HCNS; thời gian mượn sách tối đa 2 tuần; chỉ được mượn sách mới sau khi trả lại sách cũ. Bạn đọc phải giữ gìn sách, tài liệu cẩn thận, không làm rách, bẩn. Nếu làm mất, hỏng phải bồi thường theo giá trị thực tế của cuốn sách. 

- Nếu đọc sách tại tủ sách online của công ty: Người đọc sẽ được cấp user truy cập vào tủ sách online của công ty, thực hiện theo hướng dẫn để lựa chọn. 

4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Ban Hành chính Nhân sự có trách nhiệm xây dựng tủ sách offline tại văn phòng Tổng công ty và hướng dẫn xây dựng tại các công ty thành viên. Tiếp nhận sách cho tặng, biếu, mua theo quy định. Theo dõi việc mượn trả sách và nộp bài thu hoạch của CBNV. Theo dõi để chấm KPIs theo quy định về việc đọc sách và làm bài thu hoạch. 

- Ban Marketing xây dựng tủ sách online. Phối hợp với phòng HCNS trong việc thống kê để chấm điểm KPIs đối với các bài thu hoạch đọc sách online. 

- Tủ sách chính thức đi vào hoạt động từ 01/05/2021. Việc thực hiện xây dựng tủ sách offline hoàn thành trước 20/04/2021; việc xây dựng tủ sách on line dự kiến hoàn thành trước ngày 01/06/2021. Việc thực hiện đọc sách, làm bài thu hoạch của CBNV thực hiện từ ngày 01/05/2021. Trưởng các Phòng/Ban đơn vị có trách nhiệm đôn đốc CBNV trực thuộc nghiêm túc thực hiện việc đọc sách theo quy định 

- Toàn thể CBNV Công ty có trách nhiệm nghiêm túc tuân thủ nội dung quy định này. Trường hợp có vướng mắc kịp thời thông tin về Ban Hành chính Nhân sự để xem xét, đề xuất sửa đổi bổ sung cho phù hợp; - Thẩm quyền sửa đổi bổ sung do Ban Hành chính Nhân sự đề xuất, Ban Giám đốc xem xét, quyết định. 

- Quy định có hiệu lực kể từ ngày ký.

5. CÁC PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM

STT Mã kiểm soát Tên biểu mẫu
1 HCNS-QĐ03-BM01 Biểu mẫu theo dõi đăng đọc sách
2 HCNS-QĐ03-BM02 Biểu mẫu thu hoạch đọc sách

Bài viết liên quan

Thời trang sáng tạo VietChem 2021

Hướng tới kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Công ty (Gala 20 năm Vietchem) và hưởng ứng theo chủ đề sáng tạo Vietchem, Tổng Công ty tổ chức Hội thi "Thời trang sáng tạo Vietchem 2021” với sự tham gia của toàn thể các đơn vị thành viên trong Tổng Công ty. Hình thức, nội dung, thể lệ của cuộc thi như sau:

0

Xem thêm

Chương trình đào tạo Kỹ năng giao tiếp và Kỹ thuật trình bày văn bản

Căn cứ Kế hoạch đào tạo đã được Ban Lãnh đạo thông qua, Ban HCNS xin thông báo về chương trình đào tạo Kỹ năng giao tiếp và kỹ thuật trình bày văn bản.

0

Xem thêm

Buổi đào tạo Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp và Giao tiếp hiệu quả tại VietChem chi nhánh Cần Thơ

VietChem chi nhánh Cần Thơ có buổi đào tạo "Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp và Giao tiếp hiệu quả"

0

Xem thêm

Gửi bình luận mới

Gửi bình luận

Hỗ trợ

HÀ NỘI & CÁC TỈNH MIỀN BẮC
Đinh Phương Thảo

Đinh Phương Thảo

0963 029 988

0963029988