• Thời gian đăng: 18:43:33 PM 02/03/2021
 • 0 bình luận

Hóa chất là gì? Ngành hoá chất công nghiệp tại Việt Nam 2022

Hóa chất ngày càng được sử dụng phổ biến và đóng vai trò quan trọng trong sản xuất và đời sống. Vậy hóa chất là gì? Hóa chất có đúng là một thứ gì rất nguy hiểm mà người ta vẫn truyền tai nhau không? Vai trò của hóa chất như thế nào? Làm sao để sử dụng và lưu trữ nó một cách an toàn, hiệu quả? Hãy cùng VietChem đi tìm câu trả lời cho các câu hỏi trên thông qua bài viết sau.

Khái niệm về hóa chất

1. Hóa chất là gì?

Trong chất hóa học, hóa chất hay còn được gọi là chất hóa học, là một dạng của vật chất, có hợp chất cùng đặc tính hóa học không đổi. Chính vì vậy, không thể tách chúng ra thành các thành phần nhỏ hơn bằng những phương pháp vật lý khi không làm bẻ gãy các liên kết hóa học. Hóa chất có thể tồn tại ở các trạng thái khác nhau: khí, lỏng, rắn, plasma.

Hay cũng có thể hiểu theo một cách đơn giản khác, hóa chất là một dạng hợp chất, hỗn hợp chất hay đơn chất được con người khai thác hoặc chế tạo từ nguồn nguyên liệu tự nhiên hay nguyên liệu nhân tạo.

Hóa chất là gì?

Hóa chất là gì?

2. Lịch sử hình thành và phát triển của ngành hóa chất 

2.1. Định nghĩa ngành hóa chất

Ngành hóa chất là một ngành khoa học mà ở đó các nhà hóa học tiến hành thực hiện các nghiên cứu, kiểm tra tính chất cũng như thành phần của vật chất và sự tương tác giữa các chất về mặt cấu trúc, tính chất, quá trình hoạt động cùng sự thay đổi trong phản ứng với chất khác.

Ngành hóa chất cũng bao gồm các công ty sản xuất hóa chất công nghiệp. Nó giúp chuyển đổi các nguyên liệu thô như dầu, khí tự nhiên, nước, không khí, kim loại, khoáng sản thành hơn 70,000 sản phẩm khác nhau và được xếp thành 8 nhóm sản phẩm. Các nhóm gồm:

 • Phân bón và hợp chất nitơ
 • Hạt nhựa nguyên sinh và cao su tổng hợp
 • Chất tẩy rửa
 • Hóa chất cơ bản
 • Sơn và mực in
 • Thuốc bảo vệ thực vật
 • Sợi nhân tạo
 • Các sản phẩm hóa chất khác

2.2. Lịch sử hình thành và phát triển

- Hóa chất đã được biết đến và sử dụng từ rất lâu. Tuy nhiên, ngành hóa chất mới chỉ bắt đầu được hình thành sau cuộc cách mạng công nghiệp.

- Vào năm 1736, quy trình sản xuất axit sunfuric trên quy mô lớn được phát triển bởi dược sĩ Joshua Ward đã đặt nền móng đầu tiên cho sự ra đời của ngành công nghiệp hóa chất. Đây cũng là hóa chất đầu tiên đã được sản xuất thông qua quy trình công nghiệp.

- Charles Tennent đã thành lập doanh nghiệp hóa chất công nghiệp đầu tiên vào đầu thế kỷ 18 với sản phẩm là bột tẩy trắng, được sản xuất bằng phương pháp cho clo phản ứng với vôi tôi.

- Đến cuối thế kỷ 19, dựa trên nền móng và sự khởi đầu được tạo bởi Joshua Ward và Charles Tennent, đã có sự bùng nổ về mặt số lượng cũng như đa dạng các loại sản phẩm hóa chất. Các ngành công nghiệp hóa chất liên tiếp được hình thành ở Đức, sau đó là Hoa Kỳ.

- Đến nay ngành hóa chất nói chung và ngành công nghiệp hóa chất nói riêng ngày càng phát triển, đóng vai trò quan trọng và đã trở thành một trong những ngành mũi nhọn của nền kinh tế hiện đại.

Ngành hóa chất có lịch sử hình thành và phát triển như thế nào?

Ngành hóa chất có lịch sử hình thành và phát triển như thế nào?

3. Luật hóa chất

Quốc hội đã ban hành Luật hóa chất số 06/2007/QH12 vào ngày 21/11/2007 quy định về các hoạt động hóa chất, an toàn trong hoạt động hóa chất cũng như quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia vào hoạt động hóa chất cùng sự quản lý của nhà nước về hoạt động hóa chất. Bao gồm 10 chương và 71 điều:

- Chương I: Những quy định chung

 • Điều 1: Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2: Đối tượng áp dụng
 • Điều 3: Áp dụng pháp luật
 • Điều 4: Giải thích từ ngữ
 • Điều 5: Nguyên tắc hoạt động hóa chất
 • Điều 6: Chính sách của Nhà nước về hoạt động hóa chất
 • Điều 7: Các hành vi nghiêm cấm trong hoạt động hóa chất

- Chương II: Phát triển công nghiệp hóa chất

 • Điều 8: Yêu cầu đối với quy hoạch công nghiệp hóa chất
 • Điều 9: Trách nhiệm xây dựng quy hoạch công nghiệp hóa chất
 • Điều 10: Yêu cầu đối với dự án sản xuất, kinh doanh hóa chất

- Chương III: Sản xuất, kinh doanh hóa chất

 • Điều 11: Trách nhiệm bảo đảm an toàn trong sản xuất, kinh doanh hóa chất
 • Điều 12: Yêu cầu về cơ sở vật chất – kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh hóa chất
 • Điều 13: Yêu cầu về chuyên môn trong sản xuất, kinh doanh hóa chất
 • Điều 14: Sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện
 • Điều 15: Sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh
 • Điều 16: Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận, Giấy phép
 • Điều 17: Nội dung Giấy chứng nhận, Giấy phép
 • Điều 18: Bổ sung, thu hồi Giấy chứng nhận, Giấy phép
 • Điều 19: Hóa chất thuộc Danh mục hóa chất cấm
 • Điều 20: Vận chuyển hóa chất nguy hiểm
 • Điều 21: Cất giữ, bảo quản hóa chất nguy hiểm trong sản xuất, kinh doanh hóa chất
 • Điều 22: Khoảng cách an toàn đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất nguy hiểm
 • Điều 23: Kiểm soát mua, bán hóa chất độc
 • Điều 24: Xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, vận chuyển quá cảnh hóa chất
 • Điều 25: Xử lý, thải bỏ hóa chất tồn dư, chất thải và dụng cụ chứa hóa chất
 • Điều 26: Quảng cáo hóa chất

- Chương IV: Phân loại, ghi nhãn, bao gói và phiếu an toàn hóa chất

 • Điều 27: Phân loại, ghi nhãn hóa chất
 • Điều 28: Bao gói hóa chất
 • Điều 29: Phiếu an toàn hóa chất

- Chương V: Sử dụng hóa chất

 • Điều 30: Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sử dụng hóa chất để sản xuất sản phẩm, hàng hóa khác.
 • Điều 31: Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sử dụng hóa chất nguy hiểm để sản xuất sản phẩm, hàng hóa khác.
 • Điều 32: Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sử dụng hóa chất cho mục đích tiêu dùng
 • Điều 33: Sử dụng hóa chất cho thí nghiệm, nghiên cứu khoa học
 • Điều 34: Cất giữ, bảo quản hóa chất nguy hiểm trong sử dụng
 • Điều 35: Xử lý hóa chất bị thải bỏ trong sử dụng

- Chương VI: Phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất

 • Điều 36: Phòng ngừa sự cố hóa chất
 • Điều 37: Trang thiết bị, lực lượng ứng phó sự cố hóa chất
 • Điều 38: Danh mục hóa chất nguy hiểm phải xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất
 • Điều 39: Nội dung Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất
 • Điều 40: Hồ sơ, trình tự thủ tục phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất
 • Điều 41: Thẩm quyền phê duyệt kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất
 • Điều 42: Trách nhiệm phối hợp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất

- Chương VII: Khai báo, đăng ký và cung cấp thông tin hóa chất

 • Điều 43: Khai báo hóa chất
 • Điều 44: Đăng ký hóa chất mới
 • Điều 45: Tổ chức đánh giá hóa chất mới
 • Điều 46: Quản lý hoạt động liên quan đến hóa chất mới
 • Điều 47: Cung cấp thông tin về hóa chất độc, hóa chất nguy hiểm
 • Điều 48: Thông tin về đặc tính nguy hiểm mới của hóa chất
 • Điều 49: Nghĩa vụ cung cấp thông tin
 • Điều 50: Bảo mật thông tin
 • Điều 51: Sử dụng thông tin bảo mật
 • Điều 52: Báo cáo sản xuất, nhập khẩu, sử dụng hóa chất thuộc danh mục hóa chất cấm
 • Điều 53: Lưu trữ thông tin hóa chất nguy hiểm
 • Điều 54: Thời hạn lưu trữ các báo cáo
 • Điều 55: Danh mục hóa chất quốc gia và Cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia

- Chương VIII: Bảo vệ môi trường và an toàn cho cộng đồng

 • Điều 56: Trách nhiệm bảo vệ môi trường và an toàn cho cộng đồng
 • Điều 57: Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong việc bảo vệ môi trường và an toàn cho cộng đồng.
 • Điều 58: Công khai thông tin về an toàn hóa chất
 • Điều 59: Trách nhiệm xử lý hóa chất độc tồn dư, hóa chất, sản phẩm chứa hóa chất độc bị tịch thu
 • Điều 60: Trách nhiệm xử lý hóa chất độc tồn dư của chiến tranh
 • Điều 61: Bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong hoạt động hóa chất

- Chương IX: Trách nhiệm quản lý Nhà nước về hoạt động hóa chất

 • Điều 62: Trách nhiệm quản lý Nhà nước về hoạt động hóa chất
 • Điều 63: Trách nhiệm quản lý Nhà nước về hoạt động hóa chất của Bộ Công thương
 • Điều 64: Trách nhiệm quản lý của bộ, cơ quan ngang bộ liên quan trực tiếp đến hoạt động hóa chất
 • Điều 65: Trách nhiệm quản lý Nhà nước về hoạt động hóa chất cẩu Ủy ban nhân dân các cấp
 • Điều 66: Thanh tra về hoạt động hóa chất
 • Điều 67: Xử lý vi phạm
 • Điều 68: Giải quyết tranh chấp trong hoạt động hóa chất

- Chương X: Điều khoản thi hành

 • Điều 69: Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 70: Hiệu lực thi hành
 • Điều 71: Hướng dẫn thi hành

Chương, điều về Luật hoá chất được VietChem trích dẫn tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Luat-hoa-chat-2007-06-2007-QH12-59653.aspx

4. Sự cố hóa chất là gì?

- Sự cố hóa chất được hiểu là tình trạng cháy, nổ hay rò rỉ, phát tán hóa chất gây hại hoặc có nguy cơ gây hại đến con người, tài sản và môi trường.

- Sự cố hóa chất nghiêm trọng là sự cố hóa chất gây hại hay có sự gây nguy hại lớn, trên diện rộng cho con người, tài sản và môi trường. Nó đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của cơ sở hóa chất.

5. Phiếu an toàn hóa chất MSDS

- Phiếu an toàn hóa chất có ký hiệu MSDS, là văn bản có chứa những dữ liệu liên quan đến các thuộc tính của một hóa chất cụ thể nào đó. Mục đích: giúp người dùng, tiếp xúc biết được các thông tin về hóa chất và làm việc với nó một cách an toàn hay xử lý cần thiết dưới ảnh hưởng của nó.

- Theo luật hóa chất 2007 thì một phiếu an toàn hóa chất sẽ bao gồm các nội dung:

 • Nhận dạng hóa chất
 • Nhận dạng đặc tính nguy hiểm của hóa chất
 • Thông tin về thành phần các chất
 • Đặc tính lý, hóa của hóa chất
 • Mức độ ổn định và khả năng hoạt động của hóa chất
 • Thông tin về độc tính
 • Thông tin về sinh thái
 • Biện pháp sơ cứu về y tế
 • Biện pháp xử lý khi có hỏa hoạn
 • Biện pháp phòng ngừa, ứng phó khi có sự cố
 • Yêu cầu về cất giữ
 • Tác động lên người và yêu cầu về thiết bị bảo vệ cá nhân
 • Yêu cầu trong việc thải bỏ
 • Yêu cầu trong vận chuyển
 • Quy chuẩn kỹ thuật và quy định pháp luật phải tuân thủ
 • Các thông tin cần thiết khác

6. Sử dụng hóa chất có nguy hiểm không?

- Khi xem xét bất kỳ vấn đề nào chúng ta cũng nên xét cả hai mặt, để xem mặt nào vượt trội hơn mặt nào và có thể hạn chế được mặt xấu hay không. Có thể nói hóa chất là không an toàn nhưng nếu sử dụng đúng cách, theo đúng quy định an toàn hóa chất, biết kiềm hãm, khống chế thì nó lại mang đến cho con người những lợi ích to lớn và những nguy cơ hoàn toàn không thể xảy ra. Ví dụ như, khi nhìn nhận xăng dầu (là các hóa chất) ở mặt tiêu cực sẽ thấy chúng gây cháy nổ và thiệt hại lớn nếu để gần nguồn nhiệt. Tuy nhiên, nếu ở mặt tích cực thì không thể phủ nhận vai trò quan trọng của nó và ta có thể ngăn chặn mặt tiêu cực của nó khi để xăng dầu ở vùng an toàn, không tiếp xúc với lửa thì hoàn toàn không thể xảy ra tình trạng cháy nổ.

- Hiện nay, các cơ quan chức năng và các nhà khoa học đã và đang nghiên cứu, ban hành những luật lệ để có thể kiểm soát hóa chất và sử dụng chúng mà không gây nguy hiểm, độc hại cho sức khỏe con người. Bên cạnh đó, các nhà sản xuất lớn và toàn cầu đã có Trung tâm nghiên cứu tìm hiểu ác tính năng, lợi ích cũng như đánh giá các yếu tố an toàn của hóa chất để đảm bảo sức khỏe cho công nhân sản xuất, người sử dụng và không gây hại cho môi trường.

   Vì vậy, không nên quá máy móc về vấn đề hóa chất có hại và không nên sử dụng chúng mà nên tìm hiểu kỹ từng lại hóa chất để biết các nguy hiểm, nồng độ cho phép,… từ đó, có biện pháp sử dụng chúng một cách an toàn, hiệu quả.

Vai trò của hóa chất

Như ở trên, chúng ta đã biết, nếu có thể kiểm soát và giảm thiểu nguy cơ thì hóa chất sẽ mang lại lợi ích cao và vô cùng quan trọng.

1. Đối với đời sống

- Cung cấp nguồn nguyên liệu: xăng dầu là những nhiên liệu phổ biến và cần thiết trong cuộc sống. Nó sẽ là độc hại khi đứng gần và ngửi nó hằng ngày nhưng nếu không có xăng dầu thì các phương tiện như xe máy, ô tô, tàu hỏa,… có thể di chuyển được hay không? Nhờ vào nó, con người di chuyển một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn.

- Phục vụ sinh hoạt: Từ những vật dụng nhỏ nhất trong nhà như nước rửa bát, các chất tẩy vệ sinh, bột giặt,… đều thấy sự xuất hiện của hóa chất. Nhờ vào chúng giúp cho việc dọn dẹp nhanh hơn, tiết kiệm được thời gian và công sức cũng như mang lại hiệu quả cao.

- Thành phần trong các sản phẩm làm đẹp: trong các sản phẩm làm đẹp như thuốc nhuộm tóc, thuốc ép tóc, sơn móng tay,… đều có chứa các chất hóa học giúp phát huy tối đa công dụng của sản phẩm.

- Trong y tế: có vai trò quan trọng trong việc tạo ra thuốc giảm đau và các loại kháng sinh

Trong các sản phẩm hóa mỹ phẩm gia dụng cũng có sự có mặt của hóa chất

Trong các sản phẩm hóa mỹ phẩm gia dụng cũng có sự có mặt của hóa chất

2. Trong công nghiệp

- Trong công nghiệp sản xuất đồ gia dụng: nó là nguyên liệu chính trong sản xuất hầu hết đồ gia dụng mà con người vẫn sử dụng hằng ngày.

- Trong ngành công nghiệp nặng: hóa chất được sử dụng nhiều trong các ngành công nghiệp nặng như khai thác chiết xuất các loại khoáng sản, kim loại quý ra khỏi quặng để tạo ra những món phụ kiện, trang sức tinh xảo, có giá trị cao,…

- Trong công nghiệp lọc hóa dầu: ứng dụng trong điều chế nhiên liệu như xăng dầu, khí đốt,…

- Trong ngành công nghiệp máy móc: được sử dụng rộng rãi trong quá trình làm sạch, tẩy rửa bề mặt chi tiết, giúp tăng độ bền và độ bóng của máy móc thiết bị.

- Trong ngành công nghiệp sản xuất nhựa và Polyme: các sản phẩm bao bì, vỏ nhựa,… có tới 80% thành phần được làm từ hóa chất.

- Trong công nghiệp sản xuất phân bón, vi sinh: hóa chất là nguyên liệu quan trọng trong sản xuất các loại phân bón và thuốc bảo vệ thực vật.

Hóa chất là gì? Ứng dụng của nó trong sản xuất phân bón

Hóa chất là gì? Ứng dụng của nó trong sản xuất phân bón

Lưu ý an toàn khi sử dụng hóa chất

- Tuân thủ các quy định an toàn: mỗi hóa chất sẽ có đặc điểm và tính gây nguy hiểm riêng nên cần tìm hiểu kỹ thông tin và xử lý theo đúng quy định an toàn. Một tiêu trình vận hành tiêu chuẩn (SOP) là rất cần thiết để bảo vệ cá nhân khi sử dụng và có thể xử lý an toàn, thải bỏ hóa chất đúng cách. Cần sử dụng đúng mục đích, liều lượng và hướng dẫn ghi trên bao bì để đảm bảo an toàn và có hiệu quả các loại hóa chất.

- Đảm bảo sự thông khí: có thể giảm thiểu khả năng phơi nhiễm hóa chất nhờ vào việc thông gió. Bên cạnh hệ thống thông khí tốt (có khả năng thay đổi không khí tối thiểu 8 đến 10 lần mỗi giờ) thì mũ trùm xả cũng là công cụ tăng tính an toàn khi tiếp xúc với hóa chất.

- Dán nhãn ghi thông tin trên các sản phẩm: nhiều loại hóa chất trông rất giống nhau nhưng lại có đặc tính riêng vì vậy mỗi loại cần được dán nhãn để có thể phân biệt. Nhìn vào nhãn, mọi người sẽ dễ dàng biết được sản phẩm đó là gì, các cảnh báo nguy hiểm, nồng độ và những yếu tố cần tránh. Việc dán nhãn đúng cách trên các thùng chứa sẽ giúp ngăn ngừa được tai nạn do trộn lẫn các chất không chính xác hay xử lý không đúng cách.

- Không được ngửi hay nếm hóa chất: nếu cần xác định mùi của hóa chất thì nên giữ lọ đựng hóa chất ở nơi cách xa mặt để tránh hít phải một lượng lớn hơi hóa chất, gây nguy hiểm.

- Không ăn uống, nhai kẹo cao su hay bôi mỹ phẩm ở những nơi đang sử dụng hóa chất độc hại

- Lưu ý nơi lưu trữ và bảo quản hóa chất: tránh để các chất có thể phản ứng với nhau gây nguy hiểm và đảm bảo sự thông thoáng, không ẩm ướt của nơi lưu trữ.

- Trường hợp xảy ra sự cố tràn hóa chất: nhanh chóng làm sạch bất kể hóa chất được xem là nguy hiểm hay không và nhờ trợ giúp chuyên gia trong trường hợp nghiêm trọng, không kiểm soát được.

- Trang bị các đồ bảo hộ chuyên dụng khi tiếp xúc với hóa chất. Trước và sau khi xử lý hóa chất cần rửa tay bằng xà phòng (dù đã đeo găng tay)

Lưu trữ hóa chất an toàn

1. Tại sao cần chú ý đến việc lưu trữ hóa chất đúng cách?

Cần quan tâm chú ý đến việc lưu trữ hóa chất đúng cách do:

 • Một số loại hóa chất vốn không ổn định hoặc có tính phản ứng rất cao hay có thể trở nên không ổn định ở điều kiện nhất định.
 • Khi không lưu trữ đúng cách, một số loại hóa chất sẽ có nguy cơ cháy nổ cao
 • Có thể xảy ra sụ cố đổ, rò rỉ hóa chất gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người và môi trường xung quanh.

2. Lưu trữ hóa chất an toàn

- Đối với các khu vực hóa chất sản xuất và hóa chất khối lớn cần có những đặc tính an toàn:

 • Bảo vệ và che phủ đầy đủ khu vực lưu trữ
 • Các thùng chứa được bảo quản trên các bề mặt không thấm nước
 • Các bể chứa phụ hay khay chứa thứ cấp luôn sẵn sàng tại chỗ.
 • Đảm bảo sự thông gió tốt tại khu vực
 • Có các vòi hoa sen hay bệ rửa mắt có thể sử dụng được gần đó (trong vòng 30 mét)
 • Nghiêm cấm các hành vi ăn, uống và hút thuộc trong khu vực
 • Có bộ ứng phó tràn đổ hóa chất với vật liệu bờ bao ngăn chặn và hấp thu
 • Có các thiết bị chữa cháy, vòi cứu hỏa, bình chữa cháy
 • Đặt các biển báo về thiết bị bảo hộ cá nhân phải sử dụng khi làm việc trong khu vực ở những nơi dễ thấy.
 • Đánh dấu rõ ràng các lối đi và lối xe nâng (nếu có)
 • Lưu trữ tách riêng các vật liệu không tương thích
 • Các vật liệu dễ cháy, dễ bắt lửa cần lưu trữ cách xa nguồn nhiệt, nguồn lửa
 • Không xếp các thùng chứa hóa chất chồng lên nhau cao quá ba mét. Các thùng phuy được hóa chất chỉ nên xếp chồng lên nhau tối đa 4 lớp theo chiều đứng của thùng, tốt hơn hết nên có tấm đỡ hàng phân cách giữa các lớp. Có giá đỡ cố định bên hông hay vật chèn để tránh các thùng hóa chất bị lăn.
 • Nên thường xuyên kiểm tra, đánh giá các khu vực lưu trữ hóa chất để phát hiện kịp thời các sự cố, đảm bảo lưu trữ an toàn, hạn chế các thiệt hại không mong muốn.
Nên có tấm đỡ hàng phân cách giữa các lớp thùng phuy chứa hóa chất

Nên có tấm đỡ hàng phân cách giữa các lớp thùng phuy chứa hóa chất

- Đối với chất dễ cháy

 • Không nên lưu trữ ở khu vực lưu trữ khối lượng lớn hoặc khu vực sản xuất
 • Lưu trữ tại tòa nhà, khu vực hay tủ chuyên dụng
 • Tránh xa các vật liệu dễ cháy, nguồn gây cháy tiềm năng
 • Có hệ thống thông gió
 • Đảm bảo sự chiếu sáng và lắp đặt điện tử an toàn
 • Có hệ thống bể chứa phụ
 • Có thiết bị phòng cháy chữa cháy, hệ thống báo cháy, báo khói và các biển báo cảnh báo

- Các chất có khả năng tương thích hóa học

 • Cần lưu trữ riêng, có khoảng cách an toàn ở những loại, nhóm hóa chất có khả năng tương thích với nhau. Có thể xem thông tin về tính tương thích hóa học trên SDS của hóa chất để có sự phân loại, lưu trữ phù hợp.

Công ty hoá chất VietChem - Đơn vị #1 về các loại hóa chất công nghiệp tại Việt Nam

Với hơn 20 năm trong lĩnh vực cung ứng các loại hóa chất công nghiệp, VietChem đã trở thành địa chỉ uy tín, được hệ thống khách hàng đánh giá cao và là đối tác tin cậy của nhiều hãng lớn. Tại VietChem có các loại hóa chất công nghiệp tiêu biểu như:

Ngoài ra, VietChem còn cung ứng các hóa chất và dụng cụ thí nghiệm cùng các dịch vụ vận chuyển hóa chấtvà tẩy rửa cáu cặn lò hơi, đáp ứng nhu cầu đa dạng của quý khách hàng.

Quý khách có nhu cầu mua hay muốn tìm hiểu thêm về các sản phẩm hóa chất tại VietChem, xin vui lòng liên hệ đến số hotline hoặc truy cập website hoachat.com.vn. Đội ngũ chuyên viên luôn sẵn sàng để hỗ trợ, giải đáp thắc mắc của quý khách hàng.

Trên đây là những thông tin cơ bản về hóa chất là gìVietChem đã tổng hợp. Mong rằng với những chia sẻ trên, bài viết đã có thể trở thành một trong những tài liệu tham khảo giúp ích cho bạn đọc khi tìm hiểu về vấn đề này. Nếu còn thắc mắc bất kỳ vấn đề gì liên quan, quý bạn đọc có thể để lại bình luận ngay dưới bài viết hoặc liên hệ trực tiếp qua website, VietChem sẽ hỗ trợ giải đáp một cách nhanh nhất.

Bài viết liên quan

Bảng báo giá tấm alu (Aluminium) tại Bình Dương, TPHCM 2022

Tấm alu (aluminium) là một loại vật liệu không thể thiếu trong lĩnh vực quảng cáo cho độ bền cao, dễ lau chùi và có tính cách nhiệt, truyền âm, chịu lực tốt. Cùng tìm hiểu rõ hơn các đặc điểm, ưu điểm và ứng dụng quan trọng loại vật liệu này trong bài viết sau nhé.

2

Xem thêm

Bảng báo giá tấm nhựa mica tại Bình Dương, TPHCM 2022

Tấm mica là một loại vật tư được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau đặc biệt trong ngành công nghiệp quảng cáo. Cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết các đặc điểm, ứng dụng, bảng giá tấm nhựa mica trong bài viết sau nhé.

0

Xem thêm

Áp suất là gì? Khái niệm và công thức tính áp suất của nước, chất lỏng, chất khí trong bình kín

Áp suất là gì? Đây là một đại lượng vật lý không còn xa lạ với chúng ta, nó gắn liền và cho ra nhiều công dụng đối với đời sống của con người. Cùng tìm hiểu về các loại áp suất, công thức tính cũng như ứng dụng của nó ra sao trong bài viết sau của VietChem nhé.

0

Xem thêm

Công suất là gì? Công thức và cách tính công suất điện

Công suất là gì? Nó có đơn vị đo là gì và cách tính đại lượng này như thế nào? Nếu bạn đang có những thắc mắc này hay cần tìm hiểu chi tiết hơn thì bài viết sau đây sẽ giúp bạn giải đáp chúng, cùng VietChem theo dõi nhé.

0

Xem thêm

Gửi bình luận mới

Gửi bình luận loading

Hỗ trợ

HÀ NỘI & CÁC TỈNH MIỀN BẮC
Đinh Phương Thảo

Đinh Phương Thảo

0963 029 988

0963029988