VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem
Hệ thống chẩn đoán Tilapia Lake Virus (TiLV)
Thiết bị khác
Hỗ trợ trực tuyến
1900 2820

Thiết bị khác

GIá : 13,225,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
GIá : 16,215,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
GIá : 74,750,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
GIá : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
GIá : 153,974,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
GIá : 2,000,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
GIá : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
GIá : 338,400,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
GIá : 21,563,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
GIá : 5,750,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
GIá : 3,546,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
GIá : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT