VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem

Chi tiết sản phẩm

Máy phân tích nhiệt trị - 5E-AC8018 - 5E-AC/PL
Giá : Liên hệ


Hỗ trợ trực tuyến
1900 2820 Thông số kỹ thuật:

 

Model

5E-AC8018

5E-AC/PL

Đ phân gii

≤ 0.1%RSD

Thang đo

40MJ/kg

Đ chính xác nhit đ

0.0001oC

Điu khin

1PC điều khiển 2 máy sẵn

S mu kim tra mi gi

Điều khiển đơn

Điều khiể đôi

Điều khiển đơn

Điều khiển đôi

4

4

8

S chén nung

2

4

Nhn din bom

Tự động

Thủ công

Kết ni cân

Đin oxy

Tự động

Bán tự động

Đin nước

Tự động

V trí đt thiết b

Trên bàn

Dưới sàn

Kích thước (mm)

Điều khiển đơn: 1060x582x445

Điều khiển đôi: 1807x582x445

Dạng bàn: 557x426x398

Dạng thẳng  : 580x470x880

Giá chưa có VAT (USD)

Điều khiển đơn

Điều khiển đôi

Điều khiển đơn

Điều khiển đôi

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

 

 

0