VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem
Hệ thống chẩn đoán Tilapia Lake Virus (TiLV)

Chi tiết sản phẩm

Máy phân tích nhiệt trị - 5E-AC8018 - 5E-AC/PL
Giá : Liên hệ


Hỗ trợ trực tuyến
1900 2820 Thông số kỹ thuật:

 

Model

5E-AC8018

5E-AC/PL

Đ phân gii

≤ 0.1%RSD

Thang đo

40MJ/kg

Đ chính xác nhit đ

0.0001oC

Điu khin

1PC điều khiển 2 máy sẵn

S mu kim tra mi gi

Điều khiển đơn

Điều khiể đôi

Điều khiển đơn

Điều khiển đôi

4

4

8

S chén nung

2

4

Nhn din bom

Tự động

Thủ công

Kết ni cân

Đin oxy

Tự động

Bán tự động

Đin nước

Tự động

V trí đt thiết b

Trên bàn

Dưới sàn

Kích thước (mm)

Điều khiển đơn: 1060x582x445

Điều khiển đôi: 1807x582x445

Dạng bàn: 557x426x398

Dạng thẳng  : 580x470x880

Giá chưa có VAT (USD)

Điều khiển đơn

Điều khiển đôi

Điều khiển đơn

Điều khiển đôi

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

Liên hệ

 

 

0