VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem
Hệ thống chẩn đoán Tilapia Lake Virus (TiLV)
Hỗ trợ trực tuyến
1900 2820
Hỗ Trợ Trực Tuyến 24/7
  My status
Dụng Cụ thí nghiệm:
0975.457.889
 

Dụng cụ thí nghiệm

stt Tên sản phẩm xuatxu gia
1 Giấy lọc định lượng số 44 lỗ lọc 3 µm - Whatman Anh
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
2 Giấy lọc định lượng số 50 lỗ lọc 2.7 µm - Whatman Anh
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
3 Giấy lọc định lượng số 52 lỗ lọc 7 µm - Whatman Anh
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
4 Giấy lọc định lượng số 54 lỗ lọc 20-25 µm - Whatman Anh
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
5 Giấy lọc định lượng số 540 lỗ lọc 8 µm - Whatman Anh
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
6 Giấy lọc định lượng số 541 lỗ lọc 22 µm - Whatman Anh
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
7 Giấy lọc định lượng số 542 lỗ lọc 2.7 µm - Whatman Anh
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
8 Giấy lọc định lượng số 589/1 lỗ lọc 12-25µm - Whatman Anh
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
9 Giấy lọc định lượng số 589/2 lỗ lọc 4-12 µm - Whatman Anh
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
10 Giấy lọc định lượng số 589/3 lỗ lọc 2 µm - Whatman Anh
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
11 Ống mao quản sắc ký chiều dài 3cm – Assistant Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
12 Syringe lọc PVDF Puradisc đường kính 13mm-Whatman Anh
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
13 Syringe lọc PTFE Puradisc đường kính 13mm-Whatman Anh
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
14 Syringe lọc Nylon Puradisc đường kính 13mm-Whatman Anh
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
15 Syringe lọc Cellulose Acetate Puradisc đường kính 13mm-Whatman Anh
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT