VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem
Hỗ trợ trực tuyến
1900 2820
Hỗ Trợ Trực Tuyến 24/7
  My status
Dụng Cụ thí nghiệm:
0975.457.889
 

Dụng cụ thí nghiệm

stt Tên sản phẩm xuatxu gia
1 Giấy lọc định lượng số 40 lỗ lọc 8 µm - Whatman Anh
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
2 Giấy lọc định lượng số 41 lỗ lọc 20 - 25 µm - Whatman Anh
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
3 Giấy lọc định lượng số 42 lỗ lọc 2.5 µm - Whatman Anh
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
4 Giấy lọc định lượng số 43 lỗ lọc 16 µm - Whatman Anh
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
5 Giấy lọc định lượng số 44 lỗ lọc 3 µm - Whatman Anh
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
6 Giấy lọc định lượng số 50 lỗ lọc 2.7 µm - Whatman Anh
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
7 Giấy lọc định lượng số 52 lỗ lọc 7 µm - Whatman Anh
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
8 Giấy lọc định lượng số 54 lỗ lọc 20-25 µm - Whatman Anh
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
9 Giấy lọc định lượng số 540 lỗ lọc 8 µm - Whatman Anh
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
10 Giấy lọc định lượng số 541 lỗ lọc 22 µm - Whatman Anh
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
11 Giấy lọc định lượng số 542 lỗ lọc 2.7 µm - Whatman Anh
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
12 Giấy lọc định lượng số 589/1 lỗ lọc 12-25µm - Whatman Anh
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
13 Giấy lọc định lượng số 589/2 lỗ lọc 4-12 µm - Whatman Anh
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
14 Giấy lọc định lượng số 589/3 lỗ lọc 2 µm - Whatman Anh
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
15 Ống mao quản sắc ký chiều dài 3cm – Assistant Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT