VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem
Hệ thống chẩn đoán Tilapia Lake Virus (TiLV)
Hỗ trợ trực tuyến
1900 2820
Hỗ Trợ Trực Tuyến 24/7
  My status
Dụng Cụ thí nghiệm:
0975.457.889
 

Dụng cụ thí nghiệm

stt Tên sản phẩm xuatxu gia
1 Ống định lượng không chai (Dispenser) thể tích 5-25ml - Boeco Đức
gia : 10,838,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
2 Ống định lượng không chai (Dispenser) thể tích 10-50ml - Boeco Đức
gia : 12,042,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
3 Ống định lượng không chai (Dispenser) thể tích 20-100ml - Boeco Đức
gia : 16,702,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
4 Giấy lọc định tính số 1 lỗ lọc 11µm - Whatman Anh
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
5 Giấy lọc định tính số 2 lỗ lọc 8 µm - Whatman Anh
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
6 Giấy lọc định tính số 4 lỗ lọc 20-25µm - Whatman Anh
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
7 Giấy lọc định tính số 595 lỗ lọc 4-7µm – Whatman Anh
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
8 Giấy lọc định tính số 5 lỗ lọc 2.5µm - Whatman Anh
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
9 Giấy lọc định tính số 6 lỗ lọc 3 µm - Whatman Anh
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
10 Giấy lọc định tính số 597 lỗ lọc 4-7µm – Whatman Anh
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
11 Giấy lọc định tính số 602 H lỗ lọc < 2 µm - Whatman Anh
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
12 Giấy lọc định tính dạng gấp sẵn số 2V lỗ lọc 8 µm - Whatman Anh
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
13 Giấy lọc định lượng số 40 lỗ lọc 8 µm - Whatman Anh
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
14 Giấy lọc định lượng số 41 lỗ lọc 20 - 25 µm - Whatman Anh
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
15 Giấy lọc định lượng số 42 lỗ lọc 2.5 µm - Whatman Anh
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT