VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem

Hóa chất thí nghiệm

stt Tên sản phẩm xuatxu gia
1 Dung dịch chuẩn đa nguyên tố nhóm V cho máy ICP - Merck Đức
gia : 13,193,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
2 Dung dịch chuẩn đa nguyên tố nhóm I cho máy ICP - Merck Đức
gia : 4,153,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
3 Dung dịch chuẩn Bismuth cho máy ICP - Merck Đức
gia : 3,176,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
4 Ống chuẩn HCl 1N - Merck Đức
gia :
Notice (8): A non well formed numeric value encountered [APP/View/Product/index1.ctp, line 39]
550,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
5 Ống chuẩn HCl 0,1N - Merck Đức
gia : 512,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
6 Ống chuẩn HCl 0,5N - Merck Đức
gia : 645,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
7 Ống chuẩn HCl 0,01N - Merck Đức
gia : 520,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
8 Ống chuẩn NaOH 0,5N - Merck Đức
gia : 718,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
9 Ống chuẩn NaOH 0,25N - Merck Đức
gia : 628,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
10 Ống chuẩn NaOH 0,1N - Merck Đức
gia : 560,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
11 Ống chuẩn NaOH 0,01N - Merck Đức
gia : 710,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
12 Ống chuẩn I2 0,1N - Merck Đức
gia : 1,090,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
13 Ống chuẩn KMnO₄ 0,1N - Merck Đức
gia : 988,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
14 Ống chuẩn H₂SO₄ 0,01N - Merck Đức
gia : 590,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
15 Ống chuẩn H₂SO₄ 0,1N - Merck Đức
gia : 512,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT