VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem
Hệ thống chẩn đoán Tilapia Lake Virus (TiLV)

Hóa chất thí nghiệm

stt Tên sản phẩm xuatxu gia
1 Vật liệu nhồi sắc kí silica gel 60 đường kính 0,040-0,063 mm - Merck Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
2 Cột sắc kí thủy tinh khóa teclon, không nhám Merck - Đức Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
3 Cột sắc kí thủy tinh khóa teclon, miệng nhám Merck Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
4 Cột sắc kí thủy tinh khóa teclon, màng xốp Merck - Đức Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
5 Phụ kiện lựa chọn thêm hãng Merck - Đức Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
6 Dung dịch chuẩn Nhôm cho máy ICP - Merck Đức
gia : 2,429,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
7 Dung dịch chuẩn Antimony cho máy ICP - Merck Đức
gia : 2,429,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
8 Dung dịch chuẩn Arsennic cho máy ICP - Merck Đức
gia : 2,429,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
9 Dung dịch chuẩn Barium cho máy ICP - Merck Đức
gia : 2,826,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
10 Dung dịch chuẩn Beryllium cho máy ICP - Merck Đức
gia : 3,457,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
11 Dung dịch chuẩn Boron cho máy ICP - Merck Đức
gia : 2,666,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
12 Dung dịch chuẩn Calcium cho máy ICP - Merck Đức
gia : 2,429,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
13 Dung dịch chuẩn Cadmium cho máy ICP - Merck Đức
gia : 2,429,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
14 Dung dịch chuẩn Cesium cho máy ICP - Merck Đức
gia : 4,151,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
15 Dung dịch chuẩn Cerium cho máy ICP - Merck Đức
gia : 4,447,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT