VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem

Hóa chất thí nghiệm

stt Tên sản phẩm xuatxu gia
1 Vật liệu nhồi sắc kí silica gel 60 đường kính 35-70 µm-Merck Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
2 Vật liệu nhồi sắc kí silica gel 60 đường kính 0,040-0,063 mm - Merck Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
3 Cột sắc kí thủy tinh khóa teclon, không nhám Merck - Đức Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
4 Cột sắc kí thủy tinh khóa teclon, miệng nhám Merck Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
5 Cột sắc kí thủy tinh khóa teclon, màng xốp Merck - Đức Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
6 Phụ kiện lựa chọn thêm hãng Merck - Đức Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
7 Dung dịch chuẩn Nhôm cho máy ICP - Merck Đức
gia : 2,429,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
8 Dung dịch chuẩn Antimony cho máy ICP - Merck Đức
gia : 2,429,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
9 Dung dịch chuẩn Arsennic cho máy ICP - Merck Đức
gia : 2,429,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
10 Dung dịch chuẩn Barium cho máy ICP - Merck Đức
gia : 2,826,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
11 Dung dịch chuẩn Beryllium cho máy ICP - Merck Đức
gia : 3,457,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
12 Dung dịch chuẩn Boron cho máy ICP - Merck Đức
gia : 2,666,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
13 Dung dịch chuẩn Calcium cho máy ICP - Merck Đức
gia : 2,429,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
14 Dung dịch chuẩn Cadmium cho máy ICP - Merck Đức
gia : 2,429,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
15 Dung dịch chuẩn Cesium cho máy ICP - Merck Đức
gia : 4,151,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT