VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem
Hệ thống chẩn đoán Tilapia Lake Virus (TiLV)

Hóa chất thí nghiệm

stt Tên sản phẩm xuatxu gia
1 Dung môi Deuteri, Acetonitrile-D3 (Merck) Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
2 Dung môi Deuteri, Methanol-D4 (Merck) Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
3 Dung dịch chuẩn pH 2 Merck Đức
gia : 1,176,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
4 Dung dịch chuẩn pH 4 Merck Đức
gia : 499,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
5 Dung dịch chuẩn pH 9 Merck Đức
gia : 1,176,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
6 Dung dịch chuẩn pH 10 Merck Đức
gia : 1,176,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
7 Thuốc thử DPD Free Chorine for 10 ml sample - HACH Hach - Mỹ
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
8 Dung dịch chuẩn sắt cho máy AAS -Merck Đức
gia : 570,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
9 Dung dịch chuẩn chì cho máy AAS - Merck Đức
gia : 570,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
10 Dung dịch chuẩn canxi cho máy AAS - Merck Đức
gia : 570,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
11 Dung dịch chuẩn natri 500ml cho máy AAS - Merck Đức
gia : 900,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
12 Dung dịch chuẩn chloride 500ml cho máy AAS - Merck Đức
gia : 800,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
13 Dung dịch chuẩn sunphat 500ml cho máy AAS- Merck Đức
gia : 840,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
14 Dung dịch chuẩn Chromium cho máy AAS - Merck Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
15 Dung dịch chuẩn cobalt cho máy AAS - Merck Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT