VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem

Hóa chất thí nghiệm

stt Tên sản phẩm xuatxu gia
1 Dung môi LC-MS Methanol (Merck) Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
2 Dung môi Deuteri, Acetonitrile-D3 (Merck) Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
3 Dung môi Deuteri, Methanol-D4 (Merck) Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
4 Dung dịch chuẩn pH 2 Merck Đức
gia : 1,176,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
5 Dung dịch chuẩn pH 4 Merck Đức
gia : 499,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
6 Dung dịch chuẩn pH 9 Merck Đức
gia : 1,176,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
7 Dung dịch chuẩn pH 10 Merck Đức
gia : 1,176,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
8 Thuốc thử DPD Free Chorine for 10 ml sample - HACH Hach - Mỹ
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
9 Dung dịch chuẩn sắt cho máy AAS -Merck Đức
gia : 570,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
10 Dung dịch chuẩn chì cho máy AAS - Merck Đức
gia : 570,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
11 Dung dịch chuẩn canxi cho máy AAS - Merck Đức
gia : 570,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
12 Dung dịch chuẩn natri 500ml cho máy AAS - Merck Đức
gia : 900,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
13 Dung dịch chuẩn chloride 500ml cho máy AAS - Merck Đức
gia : 800,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
14 Dung dịch chuẩn sunphat 500ml cho máy AAS- Merck Đức
gia : 840,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
15 Dung dịch chuẩn Chromium cho máy AAS - Merck Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT