VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem

Hóa chất thí nghiệm

stt Tên sản phẩm xuatxu gia
1 Acetonitrile HiPerSolv CHROMANORM®, isocratic grade for HPLC H₃CCN 100% - VWR Prolabo - Pháp
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
2 Ammonium heptamolybdate tetrahydrate AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. (NH4)6Mo7O24.4H2O 82% - VWR Prolabo - Pháp
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
3 Zinc acetate dihydrate AnalaR NORMAPUR® (H₃CCOO)₂Zn·2H₂O 99% - VWR Prolabo - Pháp
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
4 Sodium sulphite, anhydrous Ph. Eur. Na₂SO₃ 100% - VWR Prolabo - Pháp
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
5 di-Ammonium oxalate monohydrate AnalaR NORMAPUR® (NH₄)₂C₂O₄·H₂O 100% - VWR Prolabo - Pháp
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
6 Cột chiết tách chiết hiệu suất cao EN - Merck Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
7 Cột phân tích pha đảo RP18 - Merck Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
8 Cột phân tích pha đảo RP8 - Merck Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
9 Vật liệu nhồi sắc kí Florisil đường kính 0,150-0,250 mm - Merck Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
10 Cột chiết pha đảo RP18 - Merck Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
11 Môi trường vi sinh dạng đổ đĩa hãng Merk Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
12 Bộ nhuộm vi sinh hãng Merk Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
13 Cột chiết trao đổi ion SCX - Merck Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
14 Dung môi phân tích PA - Acetonitrile (Merck) Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
15 Spectroquant Test Kits sử dụng cho thiết bị Hach
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT