VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem
Hệ thống chẩn đoán Tilapia Lake Virus (TiLV)

Hóa chất công nghiệp

stt Tên sản phẩm xuatxu gia
1 Diethylene Glycol (D.E.G) C4H10O3 Indonexia, Malaysia
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
2 Ethyl Acetate C4H8O2 Trung quốc, Singapore
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
3 Cyclohexanone ≥ 99%, C6H10O Đài loan
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
4 Iso-butanol, C4H10O Malaysia
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
5 Trichloroethylene T.C.E, C2HCl3 Nhật bản
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
6 Chloroform, CHCl3 Trung Quốc, Thái Lan
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
7 Ethanol - cồn thơm 99%, C2H5OH Việt Nam
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
8 Butyl Cellosolve, C6H14O2 Malaysia, Mỹ
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
9 n-Hexane, C6H14 Thái Lan, Trung quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
10 Cellosolve acetate, C6H12O3 Ấn độ
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
11 Dimethyl fomamide (D.M.F), C3H7NO Trung quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
12 Ethyl cellosolve, C6H14O2 Ấn Độ
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
13 Iso-amyl acetate, C7H14O2, 99% Việt Nam, Trung quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
14 Iso-amyl alcohol, C5H12O
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
15 Methyl ethyl ketone (M.E.K), C4H8O Trung quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT