VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem

Hóa chất công nghiệp

stt Tên sản phẩm xuatxu gia
1 Sơn trắng dùng trong thử từ tính MP-35 Nabakem Hàn Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
2 Chất kiểm tra vết nứt bề mặt bằng bột từ SM-15 Nabakem Hàn Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
3 Dầu tách khuôn dùng trong gia công lần 1 R-1 Nabakem Hàn Quốc
gia : Liên hệ
Giá đã bao gồm VAT
4 Dầu tách khuôn dùng trong gia công lần 2 R-2 Nabakem Hàn Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
5 Chất rửa khuôn đúc mạnh (Cleaner kim loại mạnh) PMC-3 Nabakem Hàn Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
6 Chất làm sạch khuôn (Cleaner kim loại mạnh) PMC-5 Nabakem Hàn Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
7 Chất tráng phủ chống gỉ SILVER ZINC 420ml SS-COAT 909 Nabakem Hàn Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
8 Chất tráng phủ chống gỉ SILVER ZINC 4 lít SS-COAT 909 Nabakem Hàn Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
9 Chất tráng phủ chống gỉ SILVER ZINC 18 lít SS-COAT 909 Nabakem Hàn Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
10 Sơn phủ chống tĩnh điện F-150 Nabakem Hàn Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
11 Chất tráng phủ chống gỉ đặc biệt bột kẽm Zincot N-50 Nabakem Hàn Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
12 Chất chống gỉ cực mạnh cho khuôn đúc Long#2G Nabakem Hàn Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
13 Chất tẩy rửa điểm tiếp xúc điện chính xác cao DC-3000 Nabakem Hàn Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
14 Chất tẩy rửa mạnh DC-5000 Nabakem Hàn Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
15 Chất tẩy vết Sticker (tẩy vết keo tem nhãn) SSR-450 Nabakem Hàn Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT