VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem

Hóa chất công nghiệp

stt Tên sản phẩm xuatxu gia
1 Trilon C C14H23N3Na5O10 Hà Lan
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
2 Trilon B C10H16N2O8 99% Hàn Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
3 Thuốc tím KMnO4 99% Trung Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
4 Thioure (NH3)2CS 99% Trung Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
5 Kẽm sunphat ZnSO4.7H2O 98% Trung Quốc/ Việt Nam
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
6 Xút vảy Natri hydroxi NaOH 99% Trung Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
7 Axit Nitric HNO3 60% Việt Nam Việt Nam
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
8 Brôm lỏng Br2 99% Đức
gia : 2,000,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
9 Hydrogene Peroxide, H2O2 50% Hàn Quốc, Việt Nam
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
10 Carbohydrazide - CO(NHNH2)2 Trung Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
11 Magie sunphat MgSO4.7H2O Trung Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
12 Hidroxit nhôm Al(OH)3 64% Việt Nam
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
13 Hexamine C6H12N4 Trung Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
14 Natri hidrosunfua NaHS 70% Trung Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
15 Axit Boric H3BO3 Mỹ
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT