VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem

Hóa chất công nghiệp

stt Tên sản phẩm xuatxu gia
1 Kali dihydro photphat KH2PO4 99% Trung Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
2 Kali hydro photphat K2HPO4 98% Trung Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
3 Phenol C6H5OH 99,8% Đài Loan
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
4 Kali Bromat KBrO3 Trung Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
5 Kali Cacbonat K2CO3 99,5% Hàn Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
6 Kali Iodat KIO3 99,8% Ấn Độ
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
7 Kali nitrate KNO3 99% Trung Quốc, Hàn Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
8 Potasium socbat C6H7KO2 Trung Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
9 Kẽm clorua ZnCl2 98,2% Việt Nam
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
10 Kẽm oxit ZnO 99,7% Korea
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
11 Natri citrate dihydrate Na3C6H5O7.2H2O 93% Trung Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
12 Sorbitol C6H14O6 75% Indonesia, Trung Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
13 Trilon C C14H23N3Na5O10 Hà Lan
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
14 Trilon B C10H16N2O8 99% Hàn Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
15 Thuốc tím KMnO4 99% Trung Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT