VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem
Hệ thống chẩn đoán Tilapia Lake Virus (TiLV)

Hóa chất công nghiệp

stt Tên sản phẩm xuatxu gia
1 Phenol C6H5OH 99,8% Đài Loan
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
2 Kali Bromat KBrO3 Trung Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
3 Kali Cacbonat K2CO3 99,5% Hàn Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
4 Kali Iodat KIO3 99,8% Ấn Độ
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
5 Kali nitrate KNO3 99% Trung Quốc, Hàn Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
6 Potasium socbat C6H7KO2 Trung Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
7 Kali xyanua KCN 99% Nhật bản
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
8 Kẽm clorua ZnCl2 98,2% Việt Nam
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
9 Kẽm oxit ZnO 99,7% Korea
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
10 Natri citrate dihydrate Na3C6H5O7.2H2O 93% Trung Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
11 Sorbitol C6H14O6 75% Indonesia, Trung Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
12 Trilon C C14H23N3Na5O10 Hà Lan
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
13 Trilon B C10H16N2O8 99% Hàn Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
14 Thuốc tím KMnO4 99% Trung Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
15 Thioure (NH3)2CS 99% Trung Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT