VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem
Hệ thống chẩn đoán Tilapia Lake Virus (TiLV)

Hóa chất công nghiệp

stt Tên sản phẩm xuatxu gia
1 Kali dihydro photphat KH2PO4 99% Trung Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
2 Kali hydro photphat K2HPO4 98% Trung Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
3 Phenol C6H5OH 99,8% Đài Loan
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
4 Kali Bromat KBrO3 Trung Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
5 Kali Cacbonat K2CO3 99,5% Hàn Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
6 Kali Iodat KIO3 99,8% Ấn Độ
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
7 Kali nitrate KNO3 99% Trung Quốc, Hàn Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
8 Potasium socbat C6H7KO2 Trung Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
9 Kẽm clorua ZnCl2 98,2% Việt Nam
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
10 Kẽm oxit ZnO 99,7% Korea
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
11 Natri citrate dihydrate Na3C6H5O7.2H2O 93% Trung Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
12 Sorbitol C6H14O6 75% Indonesia, Trung Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
13 Trilon C C14H23N3Na5O10 Hà Lan
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
14 Trilon B C10H16N2O8 99% Hàn Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
15 Thuốc tím KMnO4 99% Trung Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT