VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem

Hóa chất công nghiệp

stt Tên sản phẩm xuatxu gia
1 Natri benzoat C6H5COONa 98% Mỹ, Trung Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
2 Nhôm oxit Al2O3 98,5% Việt Nam, Đức, Nhật
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
3 Kali Clorua KCl 98% Việt Nam, Trung Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
4 Kali dihydro photphat KH2PO4 99% Trung Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
5 Kali hydro photphat K2HPO4 98% Trung Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
6 Phenol C6H5OH 99,8% Đài Loan
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
7 Kali Bromat KBrO3 Trung Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
8 Kali Cacbonat K2CO3 99,5% Hàn Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
9 Kali Iodat KIO3 99,8% Ấn Độ
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
10 Kali nitrate KNO3 99% Trung Quốc, Hàn Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
11 Potasium socbat C6H7KO2 Trung Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
12 Kẽm clorua ZnCl2 98,2% Việt Nam
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
13 Kẽm oxit ZnO 99,7% Korea
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
14 Natri citrate dihydrate Na3C6H5O7.2H2O 93% Trung Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
15 Sorbitol C6H14O6 75% Indonesia, Trung Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT