VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem

Hóa chất công nghiệp

stt Tên sản phẩm xuatxu gia
1 Natri sunphat Na2SO4.10H2O 99% Trung Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
2 Natri sunfit Na2SO3 Thái Lan, Trung Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
3 Axit oxalic C2H2O4 99,6% Trung Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
4 Axit axetic CH3COOH Hàn Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
5 Axit Benzoic C6H5COOH 98% Mỹ, Trung Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
6 Axit Citric C6H8O7.H2O 99,5% Trung Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
7 Axit cromic CrO3 99,8% Trung Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
8 Axit sorbic C6H8O2 (chất bảo quản E200) Trung Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
9 Coban sunphat tinh thể CoSO4.7H2O 98% Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
10 Natri Clorua NaCl 99% Trung Quốc, Việt Nam, Ấn Độ
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
11 Natri salixylat C7H5NaO3 Trung Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
12 Natri hydroxit NaOH 99% Trung Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
13 Niken sunphat tinh thể NiSO4.6H2O Đức, Nhật, Hàn, Đài Loan
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
14 Natri metabisunfit Na2S2O5 Thái Lan, Trung Quốc, Đức, Ý
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
15 Natri dicromat Na2Cr2O7.2H2O 98,3% Trung Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT