VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem
Hệ thống chẩn đoán Tilapia Lake Virus (TiLV)

Hóa chất công nghiệp

stt Tên sản phẩm xuatxu gia
1 Axit Benzoic C6H5COOH 98% Mỹ, Trung Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
2 Axit Citric C6H8O7.H2O 99,5% Trung Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
3 Axit cromic CrO3 99,8% Trung Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
4 Axit sorbic C6H8O2 (chất bảo quản E200) Trung Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
5 Coban sunphat tinh thể CoSO4.7H2O 98% Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
6 Natri Clorua NaCl 99% Trung Quốc, Việt Nam, Ấn Độ
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
7 Natri salixylat C7H5NaO3 Trung Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
8 Natri hydroxit NaOH 99% Trung Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
9 Niken sunphat tinh thể NiSO4.6H2O Đức, Nhật, Hàn, Đài Loan
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
10 Natri metabisunfit Na2S2O5 Thái Lan, Trung Quốc, Đức, Ý
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
11 Natri dicromat Na2Cr2O7.2H2O 98,3% Trung Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
12 Natri benzoat C6H5COONa 98% Mỹ, Trung Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
13 PEG 4000 Polyethylene glycol Hàn Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
14 Nhôm oxit Al2O3 98,5% Việt Nam, Đức, Nhật
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
15 Kali Clorua KCl 98% Việt Nam, Trung Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT