VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem

Hóa chất công nghiệp

stt Tên sản phẩm xuatxu gia
1 Sắt III Sulfate lỏng Fe2(SO4)3 >10% Việt Nam
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
2 Natri MetabiSunfit - Na2S2O5
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
3 Axit Flohydric (HF)
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
4 Ethanol cồn thơm 96% C2H5OH, Việt Nam Việt Nam
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
5 Hạt hút ẩm, Activated Alumina 4mm Trung Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
6 Natri photphat Na3PO4.12H2O 98% Trung Quốc
gia : 13,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
7 Natri thiosunphat Na2S2O3.5H2O Trung Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
8 Natri Nitrite NaNO2 99% Trung Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
9 Đá thối natri sunfua Na2S.3H2O 60% Trung Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
10 STPP Na5P3O10 99% Trung Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
11 Kẽm nitrat Zn(NO3)2.6H2O 98% Trung Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
12 Kẽm photphat Zn3(PO4)2.12H2O 98% Trung Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
13 Kẽm sunfua ZnS 28% Indonesian
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
14 Kẽm cromat ZnCrO4 Trung Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
15 Axit Photphoric H3PO4 85% Trung Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT