VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem
Hệ thống chẩn đoán Tilapia Lake Virus (TiLV)
Ống chuẩn, dung dịch chuẩn
Hỗ trợ trực tuyến
1900 2820

Ống chuẩn, dung dịch chuẩn

GIá : 940,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
GIá : 2,350,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
GIá : 907,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
GIá : 696,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
GIá : 726,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
GIá : 520,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
GIá : 635,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
GIá : 467,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
GIá : 512,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
GIá : 590,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT