VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem

Hóa chất thí nghiệm

stt Tên sản phẩm xuatxu gia
1 Bộ nhuộm vi sinh hãng Merk Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
2 Dung môi HPLC Methanol (Merck) Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
3 Dung dịch chuẩn pH 7 Merck Đức
gia : 496,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
4 Dung dịch chuẩn kali 500ml cho máy AAS - Merck Đức
gia : 900,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
5 Glucose C6H12O6 98% (GC) - Samchun Samchun - Hàn Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
6 Orthophosphoric acid AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. H3PO4 85% - VWR Prolabo - Pháp
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
7 Sodium azide NaN3 99% - Samchun Samchun - Hàn Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
8 Formaldehyde stabilised AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. CH₂O 36% (39% w/v) - VWR Prolabo - Pháp
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
9 Water HiPerSolv CHROMANORM®, super gradient grade for HPLC, suitable for UPLC/UHPLC instruments H₂O - VWR Prolabo - Pháp
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
10 Glycerine AnalaR NORMAPUR® ACS HOCH₂CH(OH)CH₂OH ≥99.5% - VWR Prolabo - Pháp
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
11 Acetic acid AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. H₃CCOOH 100% - VWR Prolabo - Pháp
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
12 Acetone AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. CH₃COCH₃ 99,8% - VWR Prolabo - Pháp
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
13 Diethyl ether stabilised AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. (CH₃CH₂)₂O 99,7% - VWR Prolabo - Pháp
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
14 Ethyl acetate AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. CH₃COOC₂H₅ 99,5% - VWR Prolabo - Pháp
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
15 Methanol AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS CH₃OH 99,8% - VWR 67-56-1
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT