VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem
Hệ thống chẩn đoán Tilapia Lake Virus (TiLV)

Hóa chất công nghiệp

stt Tên sản phẩm xuatxu gia
1 Dung dịch amoniac NH4OH 20 - 25% Việt Nam
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
2 Hóa chất tẩy rửa sinh học Aquaquick 2000 Hà Lan
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
3 Hóa chất tẩy rửa sinh học Aquaquick 2000 SP Hà Lan
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
4 Natri Cacbonat Na2CO3 (99%) (Soda) Trung Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
5 Kali Dicromat K2Cr2O7 99,7% Trung Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
6 Phèn sắt III Clorua FeCl3 >96% Việt Nam, Trung Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
7 Hóa chất ức chế ăn mòn, cáu cặn
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
8 Hóa chất tẩy cáu cặn Dynamic Descaler USA
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
9 Hóa chất trợ lắng PAM C1492 Anh Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
10 Phèn Sắt II Sunfat FeSO4.7H2O 96 - 98% Trung Quốc, Hàn Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
11 Hydrazine Hydrate N2H4.H2O 40%, 80% Trung Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
12 Sắt III Sulfate lỏng Fe2(SO4)3 >10% Việt Nam
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
13 Natri MetabiSunfit - Na2S2O5
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
14 Axit Flohydric (HF)
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
15 Ethanol cồn thơm 96% C2H5OH, Việt Nam Việt Nam
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT