VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem

Hóa chất công nghiệp

stt Tên sản phẩm xuatxu gia
1 PEG 4000 Polyethylene glycol Hàn Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
2 Dung dịch amoniac NH4OH 20 - 25% Việt Nam
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
3 Hóa chất tẩy rửa sinh học Aquaquick 2000 Hà Lan
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
4 Hóa chất tẩy rửa sinh học Aquaquick 2000 SP Hà Lan
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
5 Natri Cacbonat Na2CO3 (99%) (Soda) Trung Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
6 Kali Dicromat K2Cr2O7 99,7% Trung Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
7 Phèn sắt III Clorua FeCl3 >96% Việt Nam, Trung Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
8 Hóa chất ức chế ăn mòn, cáu cặn
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
9 Hóa chất tẩy cáu cặn Dynamic Descaler USA
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
10 Hóa chất trợ lắng PAM C1492 Anh Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
11 Phèn Sắt II Sunfat FeSO4.7H2O 96 - 98% Trung Quốc, Hàn Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
12 Hydrazine Hydrate N2H4.H2O 40%, 80% Trung Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
13 Sắt III Sulfate lỏng Fe2(SO4)3 >10% Việt Nam
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
14 Natri MetabiSunfit - Na2S2O5
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
15 Axit Flohydric (HF)
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT