VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem
Hệ thống chẩn đoán Tilapia Lake Virus (TiLV)

Chi tiết sản phẩm

Water HiPerSolv CHROMANORM®, super gradient grade for HPLC, suitable for UPLC/UHPLC instruments H₂O - VWR
Giá : Liên hệ


Hỗ trợ trực tuyến
1900 2820Water HiPerSolv CHROMANORM®, super gradient grade for HPLC, suitable for UPLC/UHPLC instruments

Tên gọi khác: Nước cất, nước tinh khiết

Công thức phân tử: H₂O

Code: 83650.320

CAS Number: 7732-18-5

Xuất xứ: Prolabo - Pháp

Quy cách: 2,5 lít/ chai


Mô tả sản phẩm:

- Khối lượng phân tử: 18,02 g/mol

- Nhiệt độ sôi: 100°C (1013 hPa)

- Nhiệt độ nóng chảy: 0°C

- Khối lượng riêng: 1 g/cm³ (4°C)

- Độ màu: Max. 5 APHA


 
Thành phần:

- Tổng lượng Cacbon (TOC): Max. 10 ppb

- Hấp thụ (200 nm): Max. 0.01

- Hấp thụ (210 nm): Max. 0.01

- Hấp thụ (220 nm): Max. 0.01

- Hấp thụ (240 nm): Max. 0.01

- Hấp thụ (254 nm): Max. 0.005

- Hấp thụ (280 nm): Max. 0.005

- Hấp thụ (300 nm): Max. 0.005

- Fluorescence (as quinine; 254 nm): Max. 1 ppb

- Fluorescence (as quinine) (365 nm): Max. 0.5 ppb

- Gradient (220 nm): Max. 5 mAU

- Gradient (254 nm): Max. 2 mAU