VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem
Hệ thống chẩn đoán Tilapia Lake Virus (TiLV)

Chi tiết sản phẩm

Methanol AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS CH₃OH 99,8% - VWR
Giá : Liên hệ


Hỗ trợ trực tuyến
1900 2820Methanol AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS

Tên gọi khác: Metanol

Công thức phân tử: CH₃OH

Code: 20847.307

CAS Number: 67-56-1

Hàm lượng: 99,8%

Xuất xứ: Prolabo - Pháp

Quy cách: 2,5 lít/ chai


Mô tả sản phẩm:

- Khối lượng phân tử: 32,04 g/mol

- Nhiệt độ sôi: 64.6 °C (1013 hPa)

- Nhiệt độ nóng chảy: -98 °C

- Khối lượng riêng: 0,7918 g/cm³ (20 °C)

- Nhiệt độ Flash: 11 °C (closed cup)
- Độ màu: 10 APHA

Thành phần:

- Hàm lượng (on anhydrous substance): Min. 99.8 %

- Độ axit: Max. 0.0002 meq/g

- Độ kiềm: Max. 0.00006 meq/g

- Acetone + aldehydes (as CH3COCH3): Max. 10 ppm

- Ethanol: Max. 0.1 %

- Formaldehyde: Max. 1 ppm

- H2O: Max. 0.05 %

- Substances reducing KMnO4 (as O): Max. 2 ppm

- Al (Aluminium): Max. 0.1 ppm

- Cl (Chloride): Max. 0.5 ppm

- Ba (Barium): Max. 0.05 ppm

- B (Boron): Max. 0.05 ppm

- Cd (Cadmium): Max. 0.01 ppm

- Ca (Calcium): Max. 0.5 ppm

- Cr (Chromium): Max. 0.02 ppm

- Co (Cobalt): Max. 0.01 ppm

- Fe (Iron): Max. 0.1 ppm

- Cu (Copper): Max. 0.01 ppm

- Mg (Magnesium): Max. 0.05 ppm
- K (Potassium): Max. 0.1 ppm

- Na (Sodium): Max. 0.7 ppm

- Mn (Manganese): Max. 0.01 ppm

- Sn (Tin): Max. 0.1 ppm

- Sr (Strontium): Max. 0.02 ppm

- Ni (Nickel): Max. 0.01 ppm

- Pb (Lead): Max. 0.01 ppm

- Transmittance (210 nm): Min. 20 %

- Transmittance (220 nm): Min. 50 %

- Zn (Zinc): Max. 0.2 ppm

- Absorbance (225 nm): Max. 0.17

- Transmittance (225 nm): Min. 68 %

- Transmittance (250 nm): Min. 95 %