VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem
Hệ thống chẩn đoán Tilapia Lake Virus (TiLV)

Chi tiết sản phẩm

Acetone AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. CH₃COCH₃ 99,8% - VWR
Giá : Liên hệ


Hỗ trợ trực tuyến
1900 2820Acetone AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. 

Tên gọi khác: Aceton

Công thức phân tử: CH₃COCH₃

Code: 20066.296

CAS Number: 67-64-1

Hàm lượng: 99,8%

Xuất xứ: Prolabo - Pháp

Quy cách: 1 lít/ chai


Mô tả sản phẩm:

- Khối lượng phân tử: 58,08 g/mol

- Nhiệt độ sôi: 56.2 °C (1013 hPa)

- Nhiệt độ đông đặc: -95.4 °C

- Khối lượng riêng: 0,792 g/cm³ (20 °C)

- Nhiệt độ Flash: Max. -20 °C (closed cup)

-  Độ màu: Max. 10 APHA
Thành phần:

- Hàm lượng: 99,8%

- Độ axit: Max. 0.0003 meq/g

- Độ kiềm: Max. 0.0003 meq/g

- Aldehydes (as HCHO): Max. 10 ppm

- Ethanol: Max. 100 ppm

- Propan-2-ol: Max. 100 ppm

- Methanol: Max. 0.05 %

- H2O: Max. 0.2 %

- Substances reducing KMnO4 (as O): Max. 2 ppm

- Al (Aluminium): Max. 0.1 ppm

- PO4 (Phosphate): Max. 100 ppb

- Ba (Barium): Max. 0.05 ppm
- B (Boron): Max. 0.02 ppm

- Cd (Cadmium): Max. 0.01 ppm

- Ca (Calcium): Max. 0.5 ppm

- Cr (Chromium): Max. 0.02 ppm

- Co (Cobalt): Max. 0.01 ppm

- Fe (Iron): Max. 0.05 ppm

- Cu (Copper): Max. 0.01 ppm

- Mn (Manganese): Max. 0.01 ppm

- Na (Sodium): Max. 0.5 ppm

- K (Potassium): Max. 0.1 ppm

- Mg (Magnesium): Max. 0.05 ppm

- Sn (Tin): Max. 0.1 ppm

- Sr (Strontium): Max. 0.02 ppm

- Ni (Nickel): Max. 0.01 ppm

- Pb (Lead): Max. 0.01 ppm

- Zn (Zinc): Max. 0.01 ppm