VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem
Hãng Merck - Đức
Hỗ trợ trực tuyến
1900 2820
HC thí nghiệm 02:
0976193162
  My status

Hãng Merck - Đức

GIá : 940,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
GIá : 2,350,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
GIá : 907,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
GIá : 696,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
GIá : 726,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
GIá : 520,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
GIá : 635,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
GIá : 467,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
GIá : 512,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
GIá : 590,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
GIá : 988,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
GIá : 1,090,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
GIá : 710,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
GIá : 560,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
GIá : 628,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT