VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem

Chi tiết sản phẩm

Baume kế Assistant
Giá : Liên hệ


Hỗ trợ trực tuyến
1900 2820Baume kế
      
Hãng sản xuất: Assistant – Đức
 
Mô tả:

- Baume kế được làm bằng thủy tinh.

- Baume kế, hay cách gọi khác là tỷ trọng kế theo kiểu Baume, đơn vị là độ Baume (Be), có nhiệt kế hoặc không có nhiệt kế.

- Nhiệt độ đo chuẩn: 20oC
 
Ứng dụng: Sử dụng để đo tỷ trọng, khối lượng riêng
 
Thông tin đặt hàng:    STT    
 
     Code                           Tên hàng                        

1
 
6140/1 Baume kế, Thang chia 1/1, Dải đo: 0-30oC

2
 
6140/3 Baumé kế, Thang chia 1/1, Dải đo: 0-50oC

3
 
6140/4 Baumé kế, Thang chia 1/1, Dải đo: 0-70oC

4
 
6140/9 Baumé kế, Thang chia 1/5, Dải đo: 0-10oC, nhiệt độ phòng 15oC

5
 
6140/10 Baumé kế, Thang chia 1/5, Dải đo: 10-20oC, nhiệt độ phòng 15oC

6
 
6140/11 Baumé kế, Thang chia 1/5, Dải đo: 20-30oC, nhiệt độ phòng 15oC

7
 
6140/12 Baumé kế, Thang chia 1/5, Dải đo: 30-40oC, nhiệt độ phòng 15oC

8
 
6140/23 Baumé kế, Thang chia 1/5, Dải đo: 20-40oC, nhiệt độ phòng 15oC

9
 
6140/35 Baumé kế, Thang chia 1/10, Dải đo: 15-30oC