VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem
Hệ thống chẩn đoán Tilapia Lake Virus (TiLV)
Bàn Thí Nghiệm
Hỗ trợ trực tuyến
1900 2820

Bàn Thí Nghiệm

GIá : 59,539,000 vnđ
Giá đã bao gồm VAT
GIá : 10,800,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
GIá : 6,500,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
GIá : 19,500,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
GIá : 20,500,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
GIá : 14,000,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
GIá : 29,000,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
GIá : 45,000,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT